Thursday, 25 July 2019

PROMO KREDIT GRAN MAX PICKUP 2019

PROMO KREDIT GRAN MAX PICKUP 2019

DP 25%
TYPE TENOR DP 25% ANGSURAN
GRAN MAX PU 1.3 STD/3W FH
Rp.135,900,000
36 36,975,000 3,967,000
48 36,975,000 3,304,000
60
GRAN MAX PU 1.5 STD/3W FH
Rp.140,600,000
36 38,150,000 4,103,100
48 38,150,000 3,418,000
60
GRAN MAX PU AC 1.3 FH
Rp.147,600,000
36 39,900,000 4,306,500
48 39,900,000 3,587,000
60
  DP 30%
TYPE TENOR DP 30% ANGSURAN
GRAN MAX MB 1.3 D FH
Rp.135,900,000
36 43,770,000 3,720,000
48 43,770,000 3,102,000
60
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH
Rp.140,600,000
36 45,180,000 3,848,100
48 45,180,000 3,209,000
60
GRAN MAX MB 1.3 D PS FH
Rp.147,600,000
36 47,280,000 4,308,900
48 47,280,000 3,368,000
60

No comments:

Post a Comment

promo_kredit_daihatsu_new_ayla
NEW AYLA
Rp.112,850,000
promo_kredit_daihatsu_sigra
SIGRA
Rp. 125,150,000

promo_kredit_kdaihatsu_Grand_New_Xenia
GRAND NEW XENIA
Rp. 189,650,000

promo_kredit_daihatsu_new_terios
ALL NEW TERIOS
Rp. 206,550,000

promo_kredit_daihatsu_all_new_sirion
ALL NEW SIRION
Rp.191,100,000

promo_kredit_daihatsu_new_luxio
LUXIO
Rp. 197,500,000

promo_kredit_daihatsu_granmax_minibus
GRAND MAX MINIBUS
Rp. 166,375,000

promo_kredit_daihatsu_granmax_pickup
GRAND MAX PICK UP
Rp. 135,900,000